General Information

0090 7761768
Showroom 007 B1 Sarimi, ???ng D9, Nguy?n C? Th?ch, Khu ?ô th? Sala, Qu?n 2 Thành ph? H? Ch? Minh (Ho Chi Minh), 700000

Location

Network

Description

Business Summary
Khởi nguồn từ sự thịnh vượng và hạnh phúc của mọi gia đình. Giải pháp nước sạch Kitz Micro Filter từ Callme luôn nỗ lực liên tục làm giàu giá trị doanh nghiệp của mình bằng cách nâng tầm sản phẩm và giải pháp nước sạch hàng đầu Nhật Bản. Bộ lọc nước gia đình Nhật Bản chăm sóc vẹn toàn cho sức khỏe gia đình của bạn.
Business Keywords
Bộ lọc nước gia đình, Bộ lọc nước gia đình Nhật Bản, Bộ lọc nước Nhật Bản
General Information
Type of Business:
not complete
Year established:
capital:
not complete
Work Time:
not complete
Website Rank
rank:
0
- visit: 242

Categories

not complete

Product & Services

not complete

Recommended Business

Categories
United States flag

No Support in this time. please use Contact us form!