General Information

0966448779
31/14 TL14, P. Th?nh L?c, Qu?n 12, Thành ph? H? Ch? Minh

Location

Network

Description

Business Summary
Tre Trúc Thái Dương chuyên cung cấp nguyên liệu tre trúc, tầm vông, lồ ô, tre nứa giá rẻ. Là đơn vị thi công nhà tre trúc chuyên nghiệp số #1 tại TPHCM. Hotline: 0966.448.779. Địa chỉ: 31/14 TL14, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.
Business Keywords
General Information
Type of Business:
not complete
Year established:
capital:
not complete
Work Time:
not complete
Website Rank
rank:
0
- visit: 197

Categories

not complete

Product & Services

not complete

Recommended Business

Categories
No Man flag

No Support in this time. please use Contact us form!