General Information

2133757777
B?n Hô Ta, Th? Tr?n Tam ???ng, Huy?n Tam ???ng, T?nh Lai Châu

Location

Network

Description

Business Summary
Chợ các mặt hàng nông sản, đặc sản, dược liệu tỉnh Lai Châu Tham gia Cộng đồng khách hàng của Nông sản Lai Châu để nhận thông tin về sản phẩm, mã giảm giá mới hàng ngày.
Business Keywords
Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu, 30206
General Information
Type of Business:
not complete
Year established:
capital:
not complete
Work Time:
not complete
Website Rank
rank:
0
- visit: 193

Categories

not complete

Product & Services

not complete

Recommended Business

Categories
No Man flag

No Support in this time. please use Contact us form!