General Information

Location

Network

Description

Business Summary
Công ty TNHH BPO.MP là doanh nghiệp BPO đầu tiên theo mô hình liên doanh Việt – Nhật cung cấp các dịch vụ về nghiệp vụ Business Process Outsourcing – thuê ngoài quy trình kinh doanh, bao gồm số hóa tài liệu, nhập liệu & xử lý dữ liệu, gia công tài chính – kế toán, viết nội dung, biên-phiên dịch, xử lý ảnh, gán nhãn tài liệu, giới thiệu nhân sự.
Business Keywords
bpo data entry call center contact cemter
General Information
Type of Business:
not complete
Year established:
2017
capital:
not complete
Work Time:
not complete
Website Rank
rank:
0
- visit: 874

Categories

not complete

Product & Services

not complete

Recommended Business

Categories
United States flag

No Support in this time. please use Contact us form!