Countries

General Information

Location

Network

Description

Business Summary
Banka e Shqip�ris� �sht� institucioni i vet�m n� Republik�n e Shqip�ris� p�rgjegj�s p�r konceptimin, hartimin, miratimin dhe zbatimin e politik�s monetare. Kjo politik� hartohet n� funksion t� p�rmbushjes s� objektivit kryesor t� Bank�s s� Shqip�ris�: arritjes dhe ruajtjes s� stabilitetit t� �mimeve.
Business Keywords
; First Page
General Information
Type of Business:
not complete
Year established:
capital:
not complete
Work Time:
not complete
Website Rank
Alexa rank:
299,586
update - visit: 272

Categories

Product & Services

not complete
United States